Nacházíme silná místa a k nim si budujeme velmi pevné, intimní vztahy.

Studenti ateliéru aplikované a reklamní fotografie FUD UJEP spoluvytvářejí fotografický pohled na vnímání krajiny ve výstavě, která reflektuje místa blízká Litoměřicím. Dílem náhody bylo vybráno místo, které zpracují a pravidla hry si určují čistě fotografickými podmínkami.

Současná krajinářská fotografie pracuje s přírodou jako s objektem záznamu. Se zkušenostmi z dalších disciplín výtvarného umění studenti objevují neobvyklý způsob vyjádření. Každý z nich pracuje podle svých možností a pohledu na téma.

Výstava Bod převýšení navazuje na předcházející výstavu Bod vyústění v Galerii Forma v Plzni, ve které vystavující představili své osobité pojetí místa, které si vybrali hodem šipky do mapy kolem Ústí nad Labem. Nyní přicházejí s další variantou výběru tématu fotografických obrazů. Jak se dokáží přenést přes svoje obvyklé limity reflexe okolního prostoru?
Kurátor výstavy, autor textu: Jiří Dvořák
We are discovering strong places to which we build very strong and intimate relationships.

Students from the Applied and Advertising Photography studio at Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem cooperate on creating a photographic perspective of landscape during an exhibition that pictures places near Litoměřice. The place they will capture was chosen by a coincidence and the rules were limited only by photographic conditions.

The landscape photography of today works with nature as an object of the record. With the experience from different disciplines of art, the students explore unusual ways of self-expression. Every one of them works depending on his or her possibilities and point of view.

The exhibition called “Bod převýšení” follows the preceding exhibition called “Bod vyústění” in Forma Gallery in Pilsen, where the exhibitioners introduced their peculiar interpretations of places, which they chose by throwing darts on the map of Ústí nad Labem. Now they come with another way of choosing their photographic images. How will they be able to get over their usual limits of reflecting their surroundings?
Curator of the exhibition, author of the text: Jiří Dvořák
Back to Top