Foto instalace: Petr Kubáč
site-specific instalace
Minulost v zapomnění nenabírá zřetelných obrysů. Stejně jako vnímání současnosti či skrytá budoucnost. Vše se skládá z jednotlivých střípků a rozkládá na jednotlivé fragmenty. Vytváří tak světelnou instalaci, která vzpomíná na minulost a doufá v lepší budoucnost.  Jednotlivé obrazy jsou však nejasné, splývající v jeden velký bezčasový celek.
Středem této instalace je objekt, jehož předlohou je tvar jedné ze soch umístěné na štítu Invalidovny. Základ tvoří zrcadlové fólie, které rozkládají obraz, jenž je na ně promítán. Vzniká tak světelná projekce, která se mění  dle výjevu, který je na objekt právě promítán. Byly zvoleny obrazy odkazující na minulost, současnost i možná budoucnost Invalidovny. Ty jsou však vždy roztříštěny o zrcadlo. Původní výjev tak nebude nikdy zřetelný. Návštěvník si může tak sám určit jakým obrazem je právě obklopen nebo se jen nechat unést světelnými fragmenty na stěnách. 

site-specific instalation
The past is always being forgotten, and rarely takes on distinct form, just like the perception of the present, or of the hidden future. Everything consists of individual fragments and is broken down into them as well. I used this knowledge to create a light installation that recalls the past and hopes for a better future. The individual images are not clear, merging into one large timeless unit.
The object at the center of this installation has been inspired by the shape of a sculptured at the top of Invalidovna. The object is wrapped in reflective foil, which breaks down the image that is projected onto them. This results in a distorted light projection that changes according to the image being projected on the object. The images that were chosen are referring to the past, present, and possible future of Invalidovna. They are always distorted by a mirror, so the original image will never be obvious distinct. Visitors can therefore determine what image is surrounding them on their own,o r just be carried away by light fragments on the walls.
in cooperation with Peter Kubáč and Alexandra Naušová
Back to Top