foto instalace: Filip Švácha
Interaktivní instalace

Tři různé instalace, tři různé pohledy, šest různých, avšak velmi podobných osob. Projekt, který poukazuje na podobnost nás s našimi rodiči, sourozenci a dalšími příbuznými. Můžeme se snažit sebevíc, ale máme společné rysy, kterých se bez větších zásahů do našeho těla nezbavíme.

Instalace se skládá z šesti fotografií tváří jedné rodiny, které jsou prolnuty třemi různými způsoby. 
1. Fotografie jsou zasazené do videa a prolínají se a mění v různém časovém intervalu
2. Fotografie jsou aplikovány na krychle, které po vzoru dětské skládačky můžete zasunout do závěsné konstrukce z plexiskla a tak měnit části tváře
3. Fotografie jsou tištěny na průhlednou fólii a seřazeny za sebou tak, že vytvářejí novou tvář a přeskládáním lze pozorovat, které tváře mají více společných rysů.
Interactive installation

Three different installations, three different points of view, six different but very similar persons. Project that shows the similarity of all of us with our parents, siblings and other relatives. We can do whatever we want but we have similar features which we cannot hide without major interventions in our bodies.

The installation consists of six photos of faces from one family that are penetrate each other in three different ways.
1. The photos are inserted in a video and penetrate and change in various time intervals.
2. The photos are placed on cubes and can be put in a Perspex construction (like a child’s puzzle) and parts of face can be varied.
3. The photos are printed on a transparent foil and are lined up behind each other so that they create a new face; by changing of the order similarities in features can be observed.
Back to Top