Barevná fotografie 100 x 66 cm

Inscenované fotografie ve kterých se propojuje využití budov současné Fakulty umění a designu UJEP a bývalého nemocničního areálu.

,,Nemocniční areál vytvářel z hlediska architektury a urbanismu esteticky zajímavý a zároveň promyšleně provázaný celek. Využití jako univerzitního městečka by právě tyto hodnoty mělo plně vytěžit. Provozy nemocniční a školní si nejsou nároky na prostor i charakter exteriéru až tak vzdálené.”1

1Historie areálu v Ústí nad Labem: UJEP [online] [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: https://www.ujep.cz/cs/historie-arealu-v-usti-nad-labem
Colored photography 100 x 66 cm

Staged photos in which the current utilization of the buildings as the Faculty of Arts and Design of Jan Evangelista Purkyně University is confronted with former utilization as hospital premises.

“From the architectural and urbanism point of view, the hospital compound created visually interesting and thoughtfully interconnected unit. Its utilization as university campus should fully gain these values. Hospital and university operations do not differ so much in demands on space an exterior.” 1

1Historie areálu v Ústí nad Labem: UJEP [online] [cit. 2018-06-20]. Availible at: https://www.ujep.cz/cs/historie-arealu-v-usti-nad-labem​​​​​​​
Back to Top