Foto instalace: Petr Kubáč
site specific instalace
Postprodukce je parafrází na postprodukci digitálního obrazu v současné době. Bylo vytvořeno kombinací několika technik, jednou z nich byl přenos fotografie na textilii bez použití tiskařských strojů. Přenesené fotografie byly postupně doplněny o klasickou a rokailovou výšivku, která navozovala efekt retuší. Na fotografiích jsou zachycena různá zákoutí zahrady, poblíž kterých bylo dílo následně vystaveno. Snímky rozostřené a nejasné, aby na první pohled neprozradily, o která místa se jedná. Tvorba pro mne byla určitým způsobem terapií a únikem do předešlých let kdy jsem se věnovala designu šperku. Byla to čistě manuální postprodukce oproštěná od digitálních nástrojů a zkratky Cmd+Z.
Dílo vzniklo a bylo vystaveno v rámci Osmého symposia v Zahradách v krásném prostředí uměleckého studia Löblhof & Artgrund.
site specific instalation
The artwork called “Postproduction” paraphrases nowadays’ postproduction of digital images. It was created with the use of various techniques, one of which was the transfer of photographs on textile without usage of printing machines. The transferred photographs were consequently complemented by classic embroidery and glass beads embroidery, which evokes the effect of retouch. The photographs show various corners of the garden where the artwork was subsequently exhibited. The images were blurry and unclear so that they didn’t reveal the displayed places on the first sight. The creation of this artwork was a kind of therapy for me that helped me escape to the past, when I used to dedicate my time to jewellery design. It was purely manual postproduction freed from any digital tools and keyboard shortcut Cmd+Z.
The artwork was created and exhibited at the “Eighth Symposium in Gardens” in the beautiful surroundings of the art studio Löblhof & Artgrunt.
Back to Top