Pro mou praktickou část bakalářské práce čerpám inspiraci ze všedních věcí,které mě obklopují a ovlivňují a které bych chtěla reflektovat do své tvorby. Ve své praktické části bakalářské práce se budu zabývat fenoménem stěhování se od rodičů a žití svého života v novém, „vlastním“ prostředí.
Jak jsem již zmiňovala, budu čerpat z vlastní zkušenosti, tentokrát z toho, když jsem opustila svůj dětský pokoj. Jak to vnímají moji rodiče a jak to proměnilo vztah mezi námi? Mnoho potomků opustilo svůj dětský pokoj, do kterého se vrací pouze čas od času přespat, když navštíví své rodiče. 
Pro některé rodiče je však toto místo svým způsobem posvátné a zůstává zakonzervované v čase. Na nástěnce stále visí fotografie z maturity, ale už žádné nové z dob studií na vysoké. Polička, kterou maminky čas od času otřou od nánosu prachu, archivuje fosilie z dětství. Knihy, které nám byly předčítány, figurky zvířátek i náušnice, které nechápete, že jste někdy mohli nosit. Přestože tato práce bude obsahovat jistou dávku patosu, bude podivným způsobem odosobněná. Chtěla bych vyhledat dcery, které to mají s rodiči, a hlavně se svým hmotným zázemím u nich, stejně jako já. Na chvíli se stát dcerou k pronájmu, která zaplní prázdný prostor pokojů, jež se zastavily v čase a nebyly přestavěny na pracovnu ani posilovnu.

Přímou inspirací mi byly: práce Dity Pepe, která se vžívá do rolí lidí, se kterými se portrétuje; rané dílo Kateřiny Šedé Výchova dítěte z roku 2004; reality show na principu Výměny manželek; díl seriálu Simpsonovi, ve kterém Bárt vymění svého otce za souseda Flanderse a Homer si natruc pronajme syna.

Jsem si vědoma toho, že tyto služby s pronajímáním dcer, synů, kamarádů, manželek i manželů existují v zahraničí v mnoha alternativách. Fungují jako péče pro seniory, pro opuštěné lidi nebo pouze pro rozptýlení. např. https://www.rent-adaughter.com​​​​​​​
Mnou vytyčená pravidla a hranice pro tvorbu díla:
- Nahradím dceru, která již nebydlí u rodičů, ale v jejich bytě je stále její pokoj v „nedotčené“ podobě.
- Nebudu se vnucovat nikde, kde nebudou otevřeni spolupráci se mnou.
- Možnost strávit v rodině minimálně 24hodin. (lze upravit)
- Předešlá domluva s rodiči a potomky bude probíhat podle stejného scénáře.
- Stylizace do konkrétní role, doplněna vlastním přínosem.
- Dokumentace fotografická, vedení deníku, archivace komunikace.
- Vykonávat s rodiči minimálně jednu činnost, která utkvěla v pozitivním smyslu ve vzpomínkách jejich dcer.
- Jedení oblíbených jídel dětí, nošení podobného stylu oblečení.

Co požaduji od maminek, tatínků a dcer:
- Vyplnění dotazníku.
- Možnost strávit s nimi čas.
- Spolupráci při tvorbě fotografií.​​​​​​​
- Důvěru :) 

Všechny vzniklé fotografie, video záznamy či online komunikace budou využity výhradně pro mou bakalářskou práci na Fakultě umění a designu UJEP.

                             V případě zájmu se do projektu zapojit, mě kontaktujte na 

You may also like

Back to Top