Pocitové kresbičky vznikající jako vizuální záznam s časovým odstupem. Jednoduché malůvky tvořené v mobilní aplikaci vždy večer po celém dni, nebo následující den ráno. Obrázky zaznamenávající to, co utkvělo v paměti. Pocit dne. Často se jedná o siluetu krajiny, o počasí daného dne, o zachycení mě samotné, které mi pomocí fotoaparátu přišlo moc strojené, někdy neproveditelné. Technicky neumělé zachycení, oproštěné od realistické popisnosti minimalizované na jednoduché tvary a čáry tvořené s dětskou naivitou. 26 kresbiček, ve kterých se postupně začínají opakovat motivy, které lze zpětně rozklíčovat: den v dešti je zahalen modrým tvarem; rozhledna je spirálou; zelené horizontální čáry jsou lesem; asfalt zastupuje šedá barva; já jsem modrým či zeleným skvrnou.
Věci nalezené v průběhu cesty, náhodné objekty nesoucí informaci místa, kde byly ponechány, ztraceny a znovu objeveny. Jednotlivé ready mades, jež ve své hmotě vypráví části dní nejen mých, ale pracují i s pamětí vnímatele.
Back to Top