Umělé květiny, tapety vzdálených krajin, osvěžovače vzduchu s vůní borovic.   Ve snaze přiblížit se domnělému ideálu přírody se obklopujeme jejími náhražkami a doufáme, že to bude stačit. V současné době však oním vysněným ideálem nemusí být exotická pláž v západu slunce, ale i jen pár čtverečních metrů navíc ve vlastním bytě. Jak se proměnily naše sny o dokonalém domově? O čem sní která generace a jaký vliv má prostředí, které nás obklopuje? Může pouhý obraz překrásného pokoje nahradit ten reálný? Bude to stačit?

Lucie Hyšková, Alexandra Naušová a Petr Kubáč se ve svých fotografických      a site-specific projektech dlouhodobě věnují vnímání a utváření našeho nejbližšího okolí a osobního prostoru. V aktuálním souboru v Galerii Fotografic zevrubně zkoumají z čeho a jak se vlastně skládá domov. Za specifického použití simulace vysněného prostoru zkoušejí sílu fotografického média, autosugesce a jejich možného vlivu na kvalitu našeho života.
– autorem textu je Tereza Bonaventurová
Plastic flowers, wallpapers of distant landscapes, air fresheners with the scent of pine trees. In an attempt to get closer to the supposed ideal of nature, we surround ourselves with substitutes and hope that this will be enough. Nowadays, however, that dream ideal may not be an exotic beach at sunset, but even just a few extra square metres in your own home. How have our dreams of the perfect home changed? What does each generation dream of and what influence does the environment around us have? Can a mere image of a beautiful room replace the real one? Will it be enough?
In their photographic and site-specific projects, Lucie Hyšková, Alexandra Naušová and Petr Kubáč have long focused on the perception and shaping     of our immediate surroundings and personal space. In their current collection at the Fotografic Gallery, they explore in detail what and how the home is actually composed of. Using a specific simulation of a dream space, they explore the power of the photographic medium, autosuggestion and their possible influence on our quality of life.
- The author of the text is Tereza Bonaventurová
Back to Top